4-12-2016-3 p1000600p1000607                4-12-2016-2

 

Probusclub Schoonhoven (opgericht 11 mei 1978) is onderdeel van een wereldwijde organisatie met naar schatting meer dan 4000 clubs en meer dan 300.000 leden, waarvan in NL meer dan 400 clubs en meer dan 12.000 leden.

De club is een autonome club, zonder onderscheid van ras, geloof, politieke mening.

 

Onze Standaarddoelstelling is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van geheel of nagenoeg geheel postactieven, die een maatschappelijk verantwoorde functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding ven kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning bindende elementen vormen,

 

De club telt 27 leden en elk lid levert een actieve bijdrage aan het clubleven. De leden hebben (binnenkort) geheel of nagenoeg geheel hun actieve loopbaan beëindigd, zijn 55-plussers, hebben brede interesses, vertegenwoordigen vele beroepsgroepen, zijn maatschappelijk betrokken en de meesten komen uit de regio Schoonhoven

 

Wat de leden uit hun club halen, hangt grotendeels af van wat ze er zelf instoppen. In principe is er op dinsdagavond om de drie weken een bijeenkomst bij Belvédère, soms afgewisseld met een lunchbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten wordt er een presentatie verzorgd door een van de leden of een buitenstaander. Extra activiteiten zijn mogelijk, zoals het bezoeken van bedrijven, excursies, alles ofwel in clubverband gepland, ofwel spontaan geregeld.

 

Nieuwe leden kunnen uitsluitend op uitnodiging lid worden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden.